Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2)
Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2)
Giáo Dục VisangKim Mi Sook

Giáo trình Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2) Giá tiền 580,000 VND50% 290,000VND

Thanh toán
Giới thiệu Giáo trình
Cuốn sách giúp nâng cao năng lực nói/ nghe tiếng Hàn thực tiễn ở cấp độ Sơ cấp thông qua các hoạt động như học Từ vựng, Ngữ pháp, Luyện nói, Hoạt động học tập và Góc đánh giá.
1. Từ vưng: Luyện nói tiếng Hàn sơ cấp thông qua sử dụng Từ vựng sơ cấp hay dùng trong cuộc sống hàng ngày
2. Ngữ pháp: Học tập hiệu quả ngữ pháp tiếng Hàn trọng tâm đề xuất bởi tổ chức TOPIK và Viện ngôn ngữ học quốc gia
3. Luyện nói: Sử dụng hoàn hảo từ vựng và ngữ pháp đa dạng đã học
4. Hoạt động học tập: Luyện tập hội thoại thực tế, chơi trò chơi với bạn bè
5. Đánh giá: Tự đánh giá năng lực tiếng Hàn của bản thân, tiến hành ôn tập lại kiến thức bài giảng
  • 비상교육
    CÔNG TY CỔ PHẦN FUNTAP Korean Business Development
  • 비상교육
    Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng Phiên Dịch Tiếng Hàn - Khối Hành Chính Nhân Sự
  • 비상교육
    CÔNG TY TNHH LIFE ON Nhân Viên Thiết Kế Thương Hiệu (Graphic/Brand Designer)