EPS - TOPIK 모의고사
0점 (0개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 30일
 • 학습시간 04:12:59(8강)
 • 강좌 EPS - TOPIK 모의고사

500,000VND

강좌소개

강좌 소개

- 이화 여자 대학교에 졸업한 마스터 코리안 전문가인 Ninh Thi Thuy석사가 강의하는 'EPS-TOPIK 모의고사' 강좌이다

- 이 강좌는 실제 EPS-TOPIK 시험을 기반으로 하며 듣기 및 읽기 시험문제를 해결하기위한 가이드한다

- 학습 시간: 8강의 영상 (약 4,5시간)

- 8개의 강의 영상이 차례로 읽기-듣기의 질문에 대한 답변을 안내한다

- 강의 영상은 사전 녹화되어 언제 어디서나 학습할 수 있다

- 마스터 코리안의 토픽 전문가가 듣기 질문 유형을 자세히 분석하고 높은 점수를 얻기 위한 키를 고안한다

 

학습 대상

- 마스터 코리안의 초급 강좌를 수료 하고 능력을 향상시키기 위해 계속 공부하고 싶은 사람

- 한국 노동 송출을 위한 준비 및 EPS-TOPIK시험 준비하는 사람

- EPS-TOPIK시험 준비를 위해 효과적인 방법을 아직 찾지 못 하는 사람

- 베트남인 강사의 강의를 듣고 내용을 철저히 이해하고 시험 문제와 문제 해결 전략을 이해하여 높은 점수를 얻기 위한 노력하는 사람

 

학습 목표

- 어휘, 문법 사용 능력 향상하고 EPS-TOPIK시험 효과적인 준비

- EPS-TOPIK시험의 읽기-듣기를 쉽게 정복하고 한국어로 의사 소통 능력 키우기

- 한국에 연수 성공

강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필
- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사
- 하노이 대학교 한국어학과 학사
- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사
제자들에게 한마디
누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 
한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 
한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!
강의목록
 • [Bài 1] [Đọc hiểu] EPS-TOPIK 1회 모의고사 파트1 21분 42초
 • [Bài 2] [Đọc hiểu] EPS-TOPIK 1회 모의고사 파트2 32분 38초
 • [Bài 3] [Nghe] EPS-TOPIK 1회 모의고사 파트1 39분 24초
 • [Bài 4] [Nghe] EPS-TOPIK 1회 모의고사 파트2 33분 24초
 • [Bài 5] [Đọc hiểu] EPS-TOPIK 2회 모의고사 파트1 21분 14초
 • [Bài 6] [Đọc hiểu] EPS-TOPIK 2회 모의고사 파트2 26분 19초
 • [Bài 7] [Nghe] EPS-TOPIK 2회 모의고사 파트1 40분 01초
 • [Bài 8] [Nghe] EPS-TOPIK 2회 모의고사 파트2 38분 17초
수강후기
0점 (0개)
별점을 선택해주세요
등록된 수강후기가 없습니다.
수강을 완료하고 첫 번째로 후기를 등록해보세요!

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.


이 강좌의 관련 강좌
 • 좋아요 한국어 초급 1 (100강)
  한국어 초급 1 (100강)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 100강

  수강기간 : 180일

 • 좋아요 한국어 초급 2 (100강)
  한국어 초급 2 (100강)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 100강

  수강기간 : 180일

이 강좌의 관련 교재
 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 2)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 2)

  비상교육김미숙

  금액 580,000 VND50% 290,000 VND

 • 배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 1)
  배워서 바로 쓰는 비상 한국어 (초급 1)

  비상교육김미숙

  금액 580,000 VND50% 290,000 VND

 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH PSL VINA Quản Lý Vận Hành Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY CỔ PHẦN FUNTAP Korean Business Development
 • 비상교육
  Công ty TNHH DSGLOBAL VINA Trưởng Phòng QC
 • 비상교육
  Công ty TNHH OTTOGI Việt Nam PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN PHÒNG KINH DOANH
 • 비상교육
  Công ty TNHH Alim Global Phiên dịch tiếng Hàn
 • 비상교육
  Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu Quản Lý Siêu Thị K-mart (Tiếng Hàn Giao Tiếp -Làm việc tại Đà Nẵng )
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH POMO QUỐC TẾ Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH DONGDO ELECTRONICS HẢI PHÒNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
 • 비상교육
  Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina Thông Dịch Tiếng Hàn
 • 비상교육
  Công Ty TNHH Wisol Hà Nội NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (TIẾNG HÀN)
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH FURSYS VN Thông Dịch Viên Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - VNPT EPAY Trợ lý CEO kiêm phiên dịch viên Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VALOFE VIỆT NAM Phiên Dịch Tiếng Hàn
 • 비상교육
  Công ty TNHH JF Tech Vina Nhân viên kế toán thuế ( biết tiếng Hàn )
 • 비상교육
  Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC- TIẾNG HÀN
 • 비상교육
  Công ty TNHH Hanwha Aero Engines Biên/Phiên dịch viên tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH JAEYOUNG VINA Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn ( bộ phận chất lượng )
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH ESSA HI-TECH Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Interpreter Staff
 • 비상교육
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - ĐÀ NẴNG Giảng viên Ngôn ngữ Hàn Quốc