Tiếng Hàn Trung Cấp 2 (80 Bài Giảng)
0Điểm (0Đánh giá)
 • Giảng viên Kim Mi Sook
 • Thời gian nghe giảng 180 ngày
 • Thời lượng khóa học 00:44:00(80 bài học)
 • Khóa học Tiếng Hàn Trung Cấp 2 (80 Bài Giảng)

1,200,000VND

Giới thiệu
MÔ TẢ KHÓA HỌC
- Khóa Tiếng Hàn Trung cấp 2 được giảng dạy bởi chuyên gia người Hàn của Master Korean - Giảng viên Kim Mi Sook, Tiến sỹ Hàn Quốc Học - Đại học Ehwa Hàn Quốc
- Khóa học được xây dựng dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Visang - Trung cấp 2
- Thời lượng: 80 video bài giảng (~27 tiếng)
- 80 video bài giảng tương ứng với 20 chủ đề, bao gồm các từ vựng và ngữ pháp trung cấp giúp người học nâng cao trình độ tiếng Hàn
- Các video bài giảng được quay dựng sẵn nên có thể học mọi lúc, mọi nơi
- Phần ngữ pháp của mỗi chủ đề được đan xen với các video tình huống thực tế, giúp người học dễ dàng tiếp thu, ứng dụng

ĐỐI TƯỢNG NGHE GIẢNG
- Học viên đã hoàn thành khóa Tiếng Hàn Trung cấp 1 của Master Korean, muốn học tiếp để nâng cao trình độ
- Học viên muốn học các từ vựng, ngữ pháp trung cấp để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, chuẩn bị luyện thi chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK
- Học viên muốn nghe giảng bởi giảng viên người Hàn để hiểu cặn kẽ nội dung, luyện kỹ năng nghe và phát âm tiếng Hàn như người bản xứ

MỤC TIÊU
- Nắm vững 40 ngữ pháp trung cấp trong 20 chủ đề và hàng nghìn từ vựng tiếng Hàn liên quan
- Nâng cao năng lực sử dụng từ vựng, ngữ pháp, chuẩn bị hành trang luyện thi TOPIK
- Dễ dàng đạt trình độ TOPIK cấp 4, giao tiếp tiếng Hàn tốt, phục vụ công việc và đời sống hàng ngày
Giảng viên
Kim Mi Sook

Kim Mi Sook

Thông tin cá nhân
Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Đào tạo tiếng Hàn thuộc Viện đào tạo ngoại ngữ, Đại học Ewha
Tiến sĩ Nghiên cứu Hàn Quốc học, Học viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Ewha
Giảng viên tiếng Hàn tại TT đào tạo ngoại ngữ quốc tế, Đại học Dongguk
Giảng dạy tiếng Hàn dành cho học sinh tiểu học EBS
Giảng viên tiếng Hàn tại TT đào tạo tiếng Hàn, viện đào tạo ngôn ngữ, Đại học Seoul
Lời nhắn cho học viên
Xin chào tất cả các bạn!
Tiếng Hàn ban đầu có thể hơi khó một chút, nhưng cô sẽ giúp các bạn học từng chút từng chút một.
Và tiếng Hàn sẽ ngày càng dễ dàng hơn khi các bạn học cùng với cô thật chăm chỉ.
Vậy cùng học tiếng Hàn với cô ngay hôm nay nhé.
Hẹn gặp các bạn ở lớp học!
Danh sách bài học
 • [Bài 1] 1과 Ngữ pháp 1 VA-(으)ㄹ수록 33Giây
 • [Bài 2] 1과 Ngữ pháp 2 -(으)려던 참이다 33Giây
 • [Bài 3] 1과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 4] 1과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 5] 2과 Ngữ pháp 1 V-느라(고) 33Giây
 • [Bài 6] 2과 Ngữ pháp 2 V/A-아서/어서 그런지 33Giây
 • [Bài 7] 2과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 8] 2과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 9] 3과 Ngữ pháp 1 N은/는 물론 33Giây
 • [Bài 10] 3과 Ngữ pháp 2 V-는 반면(에), A-(으)ㄴ 반면(에) 33Giây
 • [Bài 11] 3과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 12] 3과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 13] 4과 Ngữ pháp 1 V-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다, A-(으)ㄴ 모양이다 33Giây
 • [Bài 14] 4과 Ngữ pháp 2 V/A-(으)ㄹ 텐데 33Giây
 • [Bài 15] 4과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 16] 4과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 17] 5과 Ngữ pháp 1 V-았더니/었더니 33Giây
 • [Bài 18] 5과 Ngữ pháp 2 V/A-(으)ㄹ 수밖에 없다 33Giây
 • [Bài 19] 5과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 20] 5과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 21] 6과 Ngữ pháp 1 V-다(가) 보면 33Giây
 • [Bài 22] 6과 Ngữ pháp 2 V-다가는 33Giây
 • [Bài 23] 6과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 24] 6과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 25] 7과 Ngữ pháp 1 V/A-더니 33Giây
 • [Bài 26] 7과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄹ게 아니라 33Giây
 • [Bài 27] 7과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 28] 7과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 29] 8과 Ngữ pháp 1 V-고자 33Giây
 • [Bài 30] 8과 Ngữ pháp 2 V-도록 33Giây
 • [Bài 31] 8과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 32] 8과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 33] 9과 Ngữ pháp 1 V-았다(가)/었다(가) 33Giây
 • [Bài 34] 9과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄴ 채(로) 33Giây
 • [Bài 35] 9과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 36] 9과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 37] 10과 Ngữ pháp 1 V/A-든지 33Giây
 • [Bài 38] 10과 Ngữ pháp 2 V-느니 33Giây
 • [Bài 39] 10과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 40] 10과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 41] 11과 Ngữ pháp 1 V/A-기 마련이다 33Giây
 • [Bài 42] 11과 Ngữ pháp 2 V/A-더라고(요), N(이)더라고(요) 33Giây
 • [Bài 43] 11과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 44] 11과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 45] 12과 Ngữ pháp 1 V-고 보니 33Giây
 • [Bài 46] 12과 Ngữ pháp 2 V-는 대로① 33Giây
 • [Bài 47] 12과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 48] 12과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 49] 13과 Ngữ pháp 1 얼마나 V-는지/A-(으)ㄴ지 모르다 33Giây
 • [Bài 50] 13과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄴ/는 척하다, A-(으)ㄴ 척하다 33Giây
 • [Bài 51] 13과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 52] 13과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 53] 14과 Ngữ pháp 1 V-는 바람에 33Giây
 • [Bài 54] 14과 Ngữ pháp 2 V/A-(으)므로, N이므로 33Giây
 • [Bài 55] 14과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 56] 14과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 57] 15과 Ngữ pháp 1 V/A-(으)ㄹ 정도 33Giây
 • [Bài 58] 15과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄹ 만하다 33Giây
 • [Bài 59] 15과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 60] 15과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 61] 16과 Ngữ pháp 1 N(이)나 33Giây
 • [Bài 62] 16과 Ngữ pháp 2 N(이)라도 33Giây
 • [Bài 63] 16과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 64] 16과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 65] 17과 Ngữ pháp 1 V-(으)ㄴ/는 대로, N대로② 33Giây
 • [Bài 66] 17과 Ngữ pháp 2 V/A-던데 33Giây
 • [Bài 67] 17과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 68] 17과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 69] 18과 Ngữ pháp 1 V/A-더라도 33Giây
 • [Bài 70] 18과 Ngữ pháp 2 V-(으)나 마나 33Giây
 • [Bài 71] 18과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 72] 18과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 73] 19과 Ngữ pháp 1 V/A-았던/었던 N 33Giây
 • [Bài 74] 19과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄴ/는 김에 33Giây
 • [Bài 75] 19과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 76] 19과 Luyện nghe 33Giây
 • [Bài 77] 20과 Ngữ pháp 1 V-아지다/어지다 33Giây
 • [Bài 78] 20과 Ngữ pháp 2 N에 비해(서) 33Giây
 • [Bài 79] 20과 Từ vựng & đọc hiểu 33Giây
 • [Bài 80] 20과 Luyện nghe 33Giây
Đánh giá khóa học
0Điểm (0Đánh giá)
Chưa có đánh giá nào được đăng ký.
Hãy hoàn thành khóa học và đăng ký đánh giá đầu tiên!
Khóa học liên quan
 • Thích Luyện Thi TOPIK II (43 Bài Giảng)
  Luyện Thi TOPIK II (43 Bài Giảng)

  Ninh Thị ThúyGiảng viên Tổng cộng 43 bài học

  Thời gian nghe giảng: 90 ngày

 • Thích Tiếng Hàn Business (GV Cheon Seong Ok) - 24 Bài Giảng
  Tiếng Hàn Business (GV Cheon Seong Ok) - 24 Bài Giảng

  Cheon Seong OkGiảng viên Tổng cộng 24 bài học

  Thời gian nghe giảng: 90 ngày

Nội dung liên quan
 • Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Trung Cấp 2)
  Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Trung Cấp 2)

  Giáo Dục VisangKim Mi Sook & Park Neul Bom

  Giá tiền 580,000 VND50% 290,000 VND