• 비상교육
    CÔNG TY CỔ PHẦN FUNTAP Korean Business Development
  • 비상교육
    CÔNG TY TNHH LIFE ON Nhân Viên Thiết Kế Thương Hiệu (Graphic/Brand Designer)
  • 비상교육
    Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng Phiên Dịch Tiếng Hàn - Khối Hành Chính Nhân Sự