• 비상교육
  Công ty TNHH Hanwha Aero Engines Biên/Phiên dịch viên tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH SONG CHEON VIỆT NAM Kỹ Sư Kết Cấu ( Số lượng 2)
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH DBEETECH VINA Kế Toán Trưởng
 • 비상교육
  Công Ty TNHH Sekonix Vina Trưởng Nhóm Kế Toán Kho, Nguyên Vật Liệu
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ISCVINA Nữ Nhân viên Thư Ký Giám Đốc
 • 비상교육
  Công Ty TNHH Jc Vina Quản Lý Nhân Sự - Biết Tiếng Hàn
 • 비상교육
  Công ty TNHH Samsung Hospitality Việt Nam Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn
 • 비상교육
  LOCK & LOCK HCM E-Commerce Executive
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH S.H VIET NAM Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng - Merchandise
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA Trưởng phòng kỹ thuật SMT
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH ESSA HI-TECH Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Interpreter Staff
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH LIFE ON Nhân Viên Thiết Kế Thương Hiệu (Graphic/Brand Designer)
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH DREAMTECH VIỆT NAM NHÂN VIÊN NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH TÍNH LƯƠNG
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH LOTTE RENTAL (VIỆT NAM) Phiên dịch tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH DBEETECH VINA Quản Lý Chất Lượng
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICIC) Chuyên viên kinh doanh dự án xây dựng thành thạo tiếng Hàn
 • 비상교육
  Công ty TNHH Hivelab Vina Phiên dịch tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH AKM ELECTRONICS VIETNAM NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG HÀN
 • 비상교육
  Công ty TNHH Jaeyoung Vina Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn ( bộ phận chất lượng )
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH PSL VINA Quản Lý Vận Hành Tiếng Hàn