Kết quả tìm khóa học (8)

 • Thích [-30%] TOPIK II 모의고사 (2021) - 45강
  [-30%] Luyện Thi TOPIK II (2021) - 45 Video

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 46 bài học

  Thời gian nghe giảng: 90 ngày

 • Thích [-30%] EPS TOPIK 개념특강
  [-30%] Cẩm Nang Thi EPS TOPIK

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 23 bài học

  Thời gian nghe giảng: 90 ngày

 • Thích [-30%] EPS - TOPIK 모의고사
  [-30%] Luyện Thi EPS - TOPIK

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 8 bài học

  Thời gian nghe giảng: 60 ngày

 • Thích [-30%] TOPIK 마스터 패턴-듣기 능력 정복
  [-30%] TOPIK Master Pattern - Chinh phục kỹ năng nghe

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 18 bài học

  Thời gian nghe giảng: 60 ngày

 • Thích [-30%] TOPIK 마스터 키-읽기 능력 정복
  [-30%] TOPIK Master Key - Chinh phục kỹ năng đọc

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 18 bài học

  Thời gian nghe giảng: 60 ngày

Xem thêm

Kết quả tìm giáo trình (1)

 • 비상교육
  CÔNG TY CỔ PHẦN FUNTAP Korean Business Development
 • 비상교육
  Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng Phiên Dịch Tiếng Hàn - Khối Hành Chính Nhân Sự
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH LIFE ON Nhân Viên Thiết Kế Thương Hiệu (Graphic/Brand Designer)