COMBO Tiếng Hàn Sơ cấp 1 (122 Video) + Giáo trình

5   -   10  Đánh giá

Ninh Thị Thúy,

122 Bài giảng

210 Ngày

 3115 học viên đã đăng ký

999,000 VND

Thời gian ưu đãi còn lại

00

Ngày

00

giờ

00

phút

00

giây

MÔ TẢ KHÓA HỌC


 • COMBO bao gồm: Khóa Master Talk (Nhập môn tiếng Hàn giao tiếp) + Khóa tiếng Hàn Sơ cấp 1 + Giáo trình tiếng Hàn Sơ cấp 1
 • Khóa Master Talk dành cho người mới bắt đầu học giúp thuộc lòng bảng chữ cái Hangeul một cách dễ dàng- Học giao tiếp thông qua các video bài giảng tình huống thực tế
 • Học các mẫu câu giao tiếp cơ bản và các từ vựng sử dụng trong đời sống hàng ngày
 • Khóa Tiếng Hàn Sơ cấp 1 được xây dựng dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Visang - Sơ cấp 1
 • 100 video bài giảng tương ứng với 20 chủ đề, bao gồm các từ vựng và ngữ pháp sơ cấp giúp người học học tập có hệ thống tiếng Hàn ngay từ khi mới bắt đầu
 • Các video bài giảng được quay dựng sẵn nên có thể học mọi lúc, mọi nơi
 • Mỗi chủ đề bài học được mở đầu bằng video intro tình huống thực tế, vui nhộn, từ đó người học dễ dàng áp dụng từ vựng, ngữ pháp đã học vào cuộc sống 


ĐỐI TƯỢNG NGHE GIẢNG

 • Người mới bắt đầu học tiếng Hàn
 • Người muốn học cách ghép âm và phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul
 • Người muốn học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
 • Học viên muốn học các từ vựng, ngữ pháp sơ cấp để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày
 • Học viên muốn nghe giảng bởi giảng viên người Việt để hiểu cặn kẽ nội dung, dễ dàng tiếp cận với tiếng Hàn 


MỤC TIÊU

 • Giúp người Việt học bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul
 • Nắm được các câu, từ vựng cơ bản và cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Hàn
 • Ghi nhớ và nắm rõ các mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản với người Hàn Quốc
 • Nắm vững 40 ngữ pháp sơ cấp trong 20 chủ đề và hàng nghìn từ vựng tiếng Hàn
 • Tiếp cận tiếng Hàn đúng cách, có hệ thống- Dễ dàng đạt trình độ Topik cấp 1, giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, ứng dụng tốt vào thực tế đời sống


 LÝ DO LỰA CHỌN MASTER KOREAN

 • Đến từ Visang Education - Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy.
 • 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm.
 • Thư viện khóa học phong phú, đa dạng, dành cho mọi đối tượng học Tiếng Hàn.
 • Các video bài giảng do chính đội ngũ giảng viên kỳ cựu của tập đoàn Visang Education trực tiếp biên tập, quay dựng.
 • Trợ giảng của Master Korean sẽ hỗ trợ 1:1 trong 3 buổi học đầu tiên
 • Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần.
 • Liên kết trực tiếp với trang thông tin tuyển dụng từ các Công ty Hàn Quốc tại Việt Nam - Master Korean Jobs.
강좌 소개 - Giới thiệu khóa học
00:03:49
Bài 1: 인사말 & 교실용어 - Chào hỏi và từ vựng trong lớp học
00:00:59
Bài 2: 한글 - Bảng chữ cái Hangeul
00:11:09
Bài 3: 자음과 모음 - Nguyên âm và phụ âm
00:11:53
Bài 4: 받침 - Phụ âm cuối Patchim
00:14:41
Bài 5: 한글 복습 - Ôn tập bảng chữ cái Hangeul
00:10:31
Bài 6: 문장 구성 - Cấu trúc câu tiếng Hàn
00:15:02
Bài 7: 저는 한국사람이에요. - Tôi là người Hàn Quốc.
00:10:55
Bài 8: 이 분은 누구예요? - Người này là ai?
00:09:44
Bài 9: 뭐가 있어요? - Có cái gì không?
00:09:19
Bài 10: 어디에 강남역이 있어요? - Ga Kangnam ở đâu?
00:10:33
Bài 11: 생일이 언제예요? - Sinh nhật bạn khi nào?
00:10:48
Bài 12: 한국 식당에 가요. - Tôi đi đến nhà hàng Hàn Quốc.
00:12:24
Bài 13: 요즘 한국어를 공부해요. - Dạo này tôi học tiếng Hàn.
00:09:05
Bài 14: 지금 몇 시예요? - Bây giờ là mấy giờ?
00:11:17
Bài 15: 어제 뭐 했어요? - Hôm qua bạn làm gì?
00:08:58
Bài 16: 주말에 영화를 볼까요? - Cuối tuần cùng xem phim không?
00:09:10
Bài 17: 한국 화장품은 싸고 좋아요. - Mỹ phẩm Hàn Quốc rẻ và tốt.
00:10:29
Bài 18: 떡볶이는 맵지만 맛있어요. - Ttokbokki cay nhưng mà ngon.
00:10:50
Bài 19: 저는 명동에 갈 거예요. - Tôi sẽ đi đến Myeong Dong.
00:11:24
Bài 20: 한국어를 배우러 왔어요. - Tôi đến để học tiếng Hàn.
00:10:59
Bài 21: 한국에 가 봤어요? - Bạn đã đến Hàn Quốc chưa?
00:13:25
Bài 22: 1과 Giới thiệu
00:01:06
Bài 23: 1과 Từ vựng - Đất nước, công việc
00:10:05
Bài 24: 1과 Ngữ pháp 1 - N예요/ 이에요
00:12:32
Bài 25: 1과 Ngữ pháp 2 - N이/가 아니에요
00:09:03
Bài 26: 1과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:19
Bài 27: 2과 Giới thiệu
00:01:15
Bài 28: 2과 Từ vựng - Gia đình, sự vật
00:09:45
Bài 29: 2과 Ngữ pháp 1 - 이 N, 그 N, 저 N
00:08:48
Bài 30: 2과 Ngữ pháp 2 - 여기, 거기, 저기
00:15:09
Bài 31: 2과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:08
Bài 32: 3과 Giới thiệu
00:01:08
Bài 33: 3과 Từ vựng - Đồ vật, thứ (ngày), trạng thái, cảm nhận
00:13:07
Bài 34: 3과 Ngữ pháp 1 - A-아요/어요ⓛ
00:12:35
Bài 35: 3과 Ngữ pháp 2 - N도
00:09:54
Bài 36: 3과 Ôn tập - Luyện nói
00:10:45
Bài 37: 4과 Giới thiệu
00:01:15
Bài 38: 4과 Từ vựng - Công việc trong ngày
00:07:26
Bài 39: 4과 Ngữ pháp 1 - V-아요/어요②
00:14:28
Bài 40: 4과 Ngữ pháp 2 - N에①
00:11:04
Bài 41: 4과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:54
Bài 42: 5과 Giới thiệu
00:00:59
Bài 43: 5과 Từ vựng - Địa điểm
00:09:31
Bài 44: 5과 Ngữ pháp 1 - N에②
00:12:28
Bài 45: 5과 Ngữ pháp 2 - ㅂ 불규칙
00:13:42
Bài 46: 5과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:04
Bài 47: 6과 Giới thiệu
00:01:12
Bài 48: 6과 Từ vựng - số
00:21:06
Bài 49: 6과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄹ까요?
00:11:26
Bài 50: 6과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기①
00:09:03
Bài 51: 6과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:30
Bài 52: 7과 Giới thiệu
00:01:18
Bài 53: 7과 Từ vựng - Động từ
00:11:46
Bài 54: 7과 Ngữ pháp 1 - V/A-았어요/었어요
00:17:10
Bài 55: 7과 Ngữ pháp 2 - N에서
00:12:15
Bài 56: 7과 Ôn tập - Luyện nói
00:11:41
Bài 57: 8과 Giới thiệu
00:01:03
Bài 58: 8과 Từ vựng - Bệnh viện
00:07:21
Bài 59: 8과 Ngữ pháp 1 - V-(으)세요, V-지 마세요
00:19:35
Bài 60: 8과 Ngữ pháp 2 - 안
00:11:05
Bài 61: 8과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:09
Bài 62: 9과 Giới thiệu
00:01:09
Bài 63: 9과 Từ vựng - Địa điểm, vị trí
00:13:12
Bài 64: 9과 Ngữ pháp 1 - V-(으)러
00:14:23
Bài 65: 9과 Ngữ pháp 2 - N(으)로
00:13:57
Bài 66: 9과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:03
Bài 67: 10과 Giới thiệu
00:01:13
Bài 68: 10과 Từ vựng - Đồ vật, số đếm
00:20:37
Bài 69: 10과 Ngữ pháp 1 - N 주세요
00:15:02
Bài 70: 10과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기②
00:16:50
Bài 71: 10과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:31
Bài 72: 11과 Giới thiệu
00:01:18
Bài 73: 11과 Từ vựng - Địa điểm, phương tiện giao thông
00:30:10
Bài 74: 11과 Ngữ pháp 1 - N하고
00:22:25
Bài 75: 11과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ 거예요
00:18:36
Bài 76: 11과 Ôn tập - Luyện nói
00:18:11
Bài 77: 12과 Giới thiệu
00:01:09
Bài 78: 12과 Từ vựng - Ngoại hình, tính cách
00:18:45
Bài 79: 12과 Ngữ pháp 1 - V/A-고
00:21:33
Bài 80: 12과 Ngữ pháp 2 - N부터 N까지
00:15:18
Bài 81: 12과 Ôn tập - Luyện nói
00:16:26
Bài 82: 13과 Giới thiệu
00:01:07
Bài 83: 13과 Từ vựng - Du lịch
00:14:35
Bài 84: 13과 Ngữ pháp 1 - V-고 싶다
00:14:21
Bài 85: 13과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)면
00:17:01
Bài 86: 13과 Ôn tập - Luyện nói
00:16:55
Bài 87: 14과 Giới thiệu
00:01:12
Bài 88: 14과 Từ vựng - Vận động, nhạc cụ
00:24:08
Bài 89: 14과 Ngữ pháp 1 - 못
00:22:28
Bài 90: 14과 Ngữ pháp 2 - V/A-아야/어야 되다
00:20:50
Bài 91: 14과 Ôn tập - Luyện nói
00:17:46
Bài 92: 15과 Giới thiệu
00:01:09
Bài 93: 15과 Từ vựng - Thời tiết
00:17:15
Bài 94: 15과 Ngữ pháp 1 - V/A-네요, N(이)네요
00:23:02
Bài 95: 15과 Ngữ pháp 2 - N(이)랑
00:17:19
Bài 96: 15과 Ôn tập - Luyện nói
00:14:56
Bài 97: 16과 Giới thiệu
00:01:24
Bài 98: 16과 Từ vựng - Chuyển nhà
00:14:33
Bài 99: 16과 Ngữ pháp 1 - V/A-아서/어서①
00:18:23
Bài 100: 16과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ게요
00:15:44
Bài 101: 16과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:04
Bài 102: 17과 Giới thiệu
00:01:13
Bài 103: 17과 Từ vựng - Tiết học
00:16:36
Bài 104: 17과 Ngữ pháp 1 - V/A-지만
00:16:26
Bài 105: 17과 Ngữ pháp 2 - V-아/어 주세요
00:16:51
Bài 106: 17과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:33
Bài 107: 18과 Giới thiệu
00:01:15
Bài 108: 18과 Từ vựng - Cuộc hẹn
00:13:54
Bài 109: 18과 Ngữ pháp 1 - 아서/어서②
00:00:00
Bài 110: 18과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)ㄹ 때
00:17:13
Bài 111: 18과 Ôn tập - Luyện nói
00:10:16
Bài 112: 19과 Giới thiệu
00:01:12
Bài 113: 19과 Từ vựng - Phương tiện giao thông
00:14:35
Bài 114: 19과 Ngữ pháp 1 - ㄷ 불규칙, ㄹ 탈락
00:22:00
Bài 115: 19과 Ngữ pháp 2 - V/A-지요?, N(이)지요?
00:13:43
Bài 116: 19과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:46
Bài 117: 20과 Giới thiệu
00:01:18
Bài 118: 20과 Từ vựng - Trường học, du học, chuẩn bị xin việc
00:11:46
Bài 119: 20과 Ngữ pháp 1 - V-(으)려고요
00:12:30
Bài 120: 20과 Ngữ pháp 2 - N 동안
00:12:19
Bài 121: 20과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:51

Ninh Thị Thúy

Chuyên gia của Master Korean, MasterTopik

 • Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ chuyên ngành Phúc lợi xã hội, Trường Đại học Nữ sinh Ewha
 • Cử nhân khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội
 • Giảng viên Trung tâm tiếng Hàn, Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Hai lần đạt học bổng cho sinh viên nước ngoài với Quỹ học bổng Tập đoàn Daewoong năm 2016
 • Giải khuyến khích cuộc thi 백일장 của Trung tâm tiếng Hàn trường Yeonsei năm 2016
 • Topik 6
 • Giải nhất chương trình Rung chuông vàng tiếng Hàn khi vượt qua 100 ứng viên đến từ các trường Đại học có khoa tiếng Hàn do Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn tổ chức năm 2010 & 2011

Lời nhắn cho học viên

Vui học tiếng Hàn để giao tiếp như người Hàn Quốc.Con đường ngắn nhất dẫn tới thành công là làm theo những điều mà một người thành công đã làm.Các bạn muốn thành công trong việc chinh phục tiếng Hàn? Hãy đến với khóa học của cô Thúy nhé. Cô sẽ chỉ cho các bạn con đường nhanh nhất để đạt được mục tiêu.

Hồ Thị Diệu Huyền 2022-04-15 18:47

Đặng Thanh Hương 2022-10-06 14:55

Combo cô Thuý với MK đúng là hay mà xịn thật, học thui cả nhà ơi

Nguyễn Đình Văn 2022-10-06 14:57

Vẫn cứ là thích tự học thế này, đi làm về tiện lúc nào học luôn. Rất thích nên vote 5 sao ạ

Dương Bảo Phương 2022-10-06 15:00

Em đăng ký mua khoá, inbox giúp em ạ

Lê Anh Nam 2022-10-06 15:03

Mình thật sự rất lười, nhưng từ ngày mua sách với khoá học là chăm thấy rõ. Đúng là học ngôn ngữ cần có bạn đồng hành như MK kkk

Trương Tuấn Anh 2022-10-06 15:06

Mình đã học qua nhiều nền tảng online mà không đâu tiện như MK, lại còn được học phát âm free nên là chốt đơn 5sao ahihi

Đinh Tiến Hoàng 2022-10-07 14:36

Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người

Mai Tiến Đạt 2022-10-07 14:38

chào thầy cô, thầy cô tư vấn dùm em, e muốn đăng ký

Đoàn Hoàng Thùy 2022-10-07 14:40

tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn

Phan Thanh Lâm 2022-10-07 14:43

Học hay dã man, thích cô Thuý

Tài liệu liên quan

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook

199,000 VND

Xem chi tiết

Các khóa học liên quan

Cơ hội nghề nghiệp

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean