[-30%] Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 (100 Bài Giảng)

5   -   1  Đánh giá

Ninh Thị Thúy,

100 Bài giảng

180 Ngày

 3111 học viên đã đăng ký

840,000 VND 1,200,000 VND (-30%)

Thời gian ưu đãi còn lại

00

Ngày

00

giờ

00

phút

00

giây

MÔ TẢ KHÓA HỌC

- Khóa Tiếng Hàn sơ cấp 2 được giảng dạy bởi chuyên gia người Việt của Master Korean - Giảng viên Ninh Thị Thúy, tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học nữ sinh Ehwa Hàn Quốc

- Khóa học được xây dựng dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Visang - Sơ cấp 2

- Thời lượng: 100 video bài giảng (~20 tiếng)

- Các video bài giảng được quay dựng sẵn nên có thể học mọi lúc, mọi nơi

- 100 video bài giảng tương ứng với 20 chủ đề, bao gồm các từ vựng và ngữ pháp sơ cấp giúp người học học tập có hệ thống tiếng Hàn ngay từ khi mới bắt đầu

- Mỗi chủ đề bài học được mở đầu bằng video intro tình huống thực tế, vui nhộn, từ đó người học dễ dàng áp dụng từ vựng, ngữ pháp đã học vào cuộc sống

 

ĐỐI TƯỢNG NGHE GIẢNG

- Học viên đã nắm được bảng chữ cái tiếng Hàn, đã hoàn thành khóa Tiếng Hàn Sơ cấp 1 của Master Korean

- Học viên muốn học các từ vựng, ngữ pháp sơ cấp để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày

- Học viên muốn nghe giảng bởi giảng viên người Việt để hiểu cặn kẽ nội dung, dễ dàng tiếp cận với tiếng Hàn


MỤC TIÊU

- Nắm vững 40 ngữ pháp sơ cấp trong 20 chủ đề và hàng nghìn từ vựng tiếng Hàn

- Tiếp cận tiếng Hàn đúng cách, có hệ thống

- Dễ dàng đạt trình độ Topik cấp 2, giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, ứng dụng tốt vào thực tế đời sống

 

LÝ DO LỰA CHỌN MASTER KOREAN

- Đến từ Visang Education - Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy.

- 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm.

- Thư viện khóa học phong phú, đa dạng, dành cho mọi đối tượng học Tiếng Hàn.

- Các video bài giảng do chính đội ngũ giảng viên kỳ cựu của tập đoàn Visang Education trực tiếp biên tập, quay dựng.

- Trợ giảng của Master Korean sẽ hỗ trợ 1:1 trong 3 buổi học đầu tiên

- Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần.

- Liên kết trực tiếp với trang thông tin tuyển dụng từ các Công ty Hàn Quốc tại Việt Nam - Master Korean Jobs.

[Bài 2] 1과 Từ vựng - Chào hỏi, tính cách
00:08:18
[Bài 3] 1과 Ngữ pháp 1 - V/A-ㅂ/습니다, N입니다
00:20:55
[Bài 4] 1과 Ngữ pháp 2 - V-겠-①
00:14:53
[Bài 5] 1과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:36
[Bài 6] 2과 Giới thiệu
00:01:23
[Bài 7] 2과 Từ vựng - Triệu chứng, bệnh viện
00:08:24
[Bài 8] 2과 Ngữ pháp 1 - Bất quy tắc ㅅ
00:16:02
[Bài 9] 2과 Ngữ pháp 2 - V/A-아서요/어서요
00:13:00
[Bài 10] 2과 Ôn tập - Luyện nói
00:11:29
[Bài 11] 3과 Giới thiệu
00:01:19
[Bài 12] 3과 Từ vựng - Sở thích
00:10:45
[Bìa 13] 3과 Ngữ pháp 1 - V/A-(으)ㄹ 거예요
00:18:19
[Bài 14] 3과 Ngữ pháp 2 - V-지 말고, N 말고
00:16:20
[Bài 15] 3과 Ôn tập - Luyện nói
00:10:55
[Bài 16] 4과 Giới thiệu
00:01:11
[Bài 17] 4과 Từ vựng - Phỏng vấn
00:07:54
[Bài 18] 4과 Ngữ pháp 1 - V/A-(으)ㄹ까요?
00:13:13
[Bài 19] 4과 Ngữ pháp 2 - A-게
00:13:44
[Bài 20] 4과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:57
[Bài 21] 5과 Giới thiệu
00:01:48
[Bài 22] 5과 Từ vựng - Kinh nghiệm
00:13:56
[Bài 23] 5과 Ngữ pháp 1 - V/A-(으)ㄹ 수 있다
00:14:28
[Bài 24] 5과 Ngữ pháp 2 - V-아/어 보다
00:13:08
[Bài 25] 5과 Ôn tập - Luyện nói
00:08:13
[Bài 26] 6과 Giới thiệu
00:01:20
[Bài 27] 6과 Từ vựng - Cuộc hẹn
00:14:14
[Bài 29] 6과 Ngữ pháp 1 - V/A-(으)니까, N(이)니까①
00:22:43
[Bài 29] 6과 Ngữ pháp 2 - V-는데요/A-(으)ㄴ데요, N인데요
00:18:45
[Bài 30] 6과 Ôn tập - Luyện nói
00:15:33
[Bài 31] 7과 Giới thiệu
00:01:05
[Bài 32] 7과 Từ vựng - Thời tiết
00:10:42
[Bài 33] 7과 Ngữ pháp 1 - V/A-겠-②
00:19:43
[Bài 34] 7과 Ngữ pháp 2 - V-고 있다
00:14:37
[Bài 35] 7과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:49
[Bài 36] 8과 Giới thiệu
00:01:13
[Bài 37] 8과 Từ vựng - Vị trí, kính ngữ
00:12:31
[Bài 38] 8과 Ngữ pháp 1 - V/A-(으)시-
00:25:01
[Bài 39] 8과 Ngữ pháp 2 - V-는데/A-(으)ㄴ데, N인데①
00:18:20
[Bài 40] 8과 Ôn tập - Luyện nói
00:08:18
[Bài 41] 9과 Giới thiệu
00:01:33
[Bài 42] 9과 Từ vựng - Mua sắm
00:10:38
[Bài 43] 9과 Ngữ pháp 1 - V-(으)니까②
00:15:18
[Bài 44] 9과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ까 하다
00:13:57
[Bài 45] 9과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:48
[Bài 46] 10과 Giới thiệu
00:01:31
[Bài 47] 10과 Từ vựng - Thường ngày
00:10:12
[Bài 48] 10과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄴ 후에
00:15:21
[Bài 49] 10과 Ngữ pháp 2 - V/A-거나
00:14:34
[Bài 50] 10과 Ôn tập - Luyện nói
00:08:11
[Bài 51] 11과 Giới thiệu
00:01:25
[Bài 52] 11과 Từ vựng - HÌnh mẫu lý tưởng, tình yêu
00:13:04
[Bài 53] 11과 Ngữ pháp 1 - V-기로 하다
00:14:55
[Bài 54] 11과 Ngữ pháp 2 - V-기 전에
00:15:47
[Bài 55] 11과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:42
[Bài 56] 12과 Giới thiệu
00:01:23
[Bài 57] 12과 Từ vựng - Đặt món, vị
00:11:49
[Bài 58] 12과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄹ래요
00:19:14
[Bài 59] 12과 Ngữ pháp 2 - A-(으)ㄴ N
00:21:00
[Bài 60] 12과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:16
[Bài 61] 13과 Giới thiệu
00:01:10
[Bài 62] 13과 Từ vựng - Màu sắc, ngoại hình
00:10:44
[Bài 63] 13과 Ngữ pháp 1 - V-는 N
00:18:19
[Bài 64] 13과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다, A-(으)ㄴ/(으)ㄹ 것 같다
00:00:33
[Bài 65] 13과 Ôn tập - Luyện nói
00:10:35
[Bài 66] 14과 Giới thiệu
00:01:29
[Bài 67] 14과 Từ vựng - Công ty
00:14:55
[Bài 68] 14과 Ngữ pháp 1 - V/A-았으면/었으면 좋겠다
00:22:02
[Bài 69] 14과 Ngữ pháp 2 - N 때문에
00:14:56
[Bài 70] 14과 Ôn tập - Luyện nói
00:08:28
[Bài 71] 15과 Giới thiệu
00:01:16
[Bài 72] 15과 Từ vựng - Công việc, địa điểm
00:09:49
[Bài 73] 15과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄴ N
00:17:02
[Bài 74] 15과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄴ 적이 있다/없다
00:16:41
[Bài 75] 15과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:26
[Bài 76] 16과 Giới thiệu
00:01:37
[Bài 77] 16과 Từ vựng - Tình cảm, địa điểm công cộng
00:09:32
[Bài 78] 16과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄹ N
00:16:24
[Bài 79] 16과 Ngữ pháp 2 - V-아도/어도 되다
00:20:48
[Bài 80] 16과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:51
[Bài 81] 17과 Giới thiệu
00:01:07
[Bài 82] 17과 Từ vựng - Văn hóa Hàn Quốc
00:10:59
[Bài 83] 17과 Ngữ pháp 1 - V/A-아/어
00:20:49
[Bài 84] 17과 Ngữ pháp 2 - V-자
00:14:31
[Bài 85] 17과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:30
[Bài 86] 18과 Giới thiệu
00:01:07
[Bài 87] 18과 Từ vựng - Hỏng hóc, thời gian
00:15:25
[Bài 88] 18과 Ngữ pháp 1 - V/A-았을/었을 때
00:17:23
[Bài 89] 18과 Ngữ pháp 2 - V-는데/A-(으)ㄴ데, N인데②
00:19:10
[Bài 90] 18과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:07
[Bài 91] 19과 Giới thiệu
00:01:50
[Bài 92] 19과 Từ vựng - Đời sống công sở
00:14:23
[Bài 93] 19과 Ngữ pháp 1 - V-(으)면서
00:16:03
[Bài 94] 19과 Ngữ pháp 2 - A-아하다/어하다
00:21:44
[Bài 95] 19과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:40
[Bài 96] 20과 Giới thiệu
00:01:18
[Bài 97] 20과 Từ vựng - Sinh hoạt, trạng thái
00:13:47
[Bài 98] 20과 Ngữ pháp 1 - A-아지다/어지다
00:17:06
[Bài 99] 20과 Ngữ pháp 2 - A-아/어 보이다
00:13:29
[Bài 100] 20과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:58
[Bài 1] 1과
00:01:15

Ninh Thị Thúy

Chuyên gia của Master Korean, MasterTopik

  • Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ chuyên ngành Phúc lợi xã hội, Trường Đại học Nữ sinh Ewha
  • Cử nhân khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội
  • Giảng viên Trung tâm tiếng Hàn, Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Hai lần đạt học bổng cho sinh viên nước ngoài với Quỹ học bổng Tập đoàn Daewoong năm 2016
  • Giải khuyến khích cuộc thi 백일장 của Trung tâm tiếng Hàn trường Yeonsei năm 2016
  • Topik 6
  • Giải nhất chương trình Rung chuông vàng tiếng Hàn khi vượt qua 100 ứng viên đến từ các trường Đại học có khoa tiếng Hàn do Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn tổ chức năm 2010 & 2011

Lời nhắn cho học viên

Vui học tiếng Hàn để giao tiếp như người Hàn Quốc.Con đường ngắn nhất dẫn tới thành công là làm theo những điều mà một người thành công đã làm.Các bạn muốn thành công trong việc chinh phục tiếng Hàn? Hãy đến với khóa học của cô Thúy nhé. Cô sẽ chỉ cho các bạn con đường nhanh nhất để đạt được mục tiêu.

Khac Anh 2024-06-04 16:40

Tài liệu liên quan

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook

199,000 VND

Xem chi tiết

Các khóa học liên quan

Cơ hội nghề nghiệp

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean