[-30%] Tiếng Hàn Trung Cấp 2 (80 Bài Giảng)

5   -   10  Đánh giá

Kim Mi Sook,

80 Bài giảng

180 Ngày

 1374 học viên đã đăng ký

840,000 VND 1,200,000 VND (-30%)

Thời gian ưu đãi còn lại

00

Ngày

00

giờ

00

phút

00

giây

MÔ TẢ KHÓA HỌC

- Khóa Tiếng Hàn Trung cấp 2 được giảng dạy bởi chuyên gia người Hàn của Master Korean - Giảng viên Kim Mi Sook, Tiến sỹ Hàn Quốc Học - Đại học Ehwa Hàn Quốc

- Khóa học được xây dựng dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Visang - Trung cấp 2

- Thời lượng: 80 video bài giảng (~24 tiếng)

- 80 video bài giảng tương ứng với 20 chủ đề, bao gồm các từ vựng và ngữ pháp trung cấp giúp người học nâng cao trình độ tiếng Hàn

- Các video bài giảng được quay dựng sẵn nên có thể học mọi lúc, mọi nơi

- Phần ngữ pháp của mỗi chủ đề được đan xen với các video tình huống thực tế, giúp người học dễ dàng tiếp thu, ứng dụng


ĐỐI TƯỢNG NGHE GIẢNG

- Học viên đã hoàn thành khóa Tiếng Hàn Trung cấp 1 của Master Korean, muốn học tiếp để nâng cao trình độ

- Học viên muốn học các từ vựng, ngữ pháp trung cấp để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, chuẩn bị luyện thi chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK

- Học viên muốn nghe giảng bởi giảng viên người Hàn để hiểu cặn kẽ nội dung, luyện kỹ năng nghe và phát âm tiếng Hàn như người bản xứ


MỤC TIÊU

- Nắm vững 40 ngữ pháp trung cấp trong 20 chủ đề và hàng nghìn từ vựng tiếng Hàn liên quan

- Nâng cao năng lực sử dụng từ vựng, ngữ pháp, chuẩn bị hành trang luyện thi TOPIK

- Dễ dàng đạt trình độ TOPIK cấp 4, giao tiếp tiếng Hàn tốt, phục vụ công việc và đời sống hàng ngày

 

LÝ DO LỰA CHỌN MASTER KOREAN

- Đến từ Visang Education - Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy.

- 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm.

- Thư viện khóa học phong phú, đa dạng, dành cho mọi đối tượng học Tiếng Hàn.

- Các video bài giảng do chính đội ngũ giảng viên kỳ cựu của tập đoàn Visang Education trực tiếp biên tập, quay dựng.

- Trợ giảng của Master Korean sẽ hỗ trợ 1:1 trong 3 buổi học đầu tiên

- Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần.

- Liên kết trực tiếp với trang thông tin tuyển dụng từ các Công ty Hàn Quốc tại Việt Nam - Master Korean Jobs.

[Bài 1] 1과 Ngữ pháp 1 VA-(으)ㄹ수록
00:13:15
[Bài 2] 1과 Ngữ pháp 2 -(으)려던 참이다
00:11:06
[Bài 3] 1과 Từ vựng & đọc hiểu
00:22:04
[Bài 4] 1과 Luyện nghe
00:16:23
[Bài 5] 2과 Ngữ pháp 1 V-느라(고)
00:16:31
[Bài 6] 2과 Ngữ pháp 2 V/A-아서/어서 그런지
00:12:33
[Bài 7] 2과 Từ vựng & đọc hiểu
00:21:16
[Bài 8] 2과 Luyện nghe
00:14:45
[Bài 9] 3과 Ngữ pháp 1 N은/는 물론
00:12:58
[Bài 10] 3과 Ngữ pháp 2 V-는 반면(에), A-(으)ㄴ 반면(에)
00:12:21
[Bài 11] 3과 Từ vựng & đọc hiểu
00:18:01
[Bài 12] 3과 Luyện nghe
00:24:05
[Bài 13] 4과 Ngữ pháp 1 V-(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 모양이다, A-(으)ㄴ 모양이다
00:19:18
[Bài 14] 4과 Ngữ pháp 2 V/A-(으)ㄹ 텐데
00:21:27
[Bài 15] 4과 Từ vựng & đọc hiểu
00:23:45
[Bài 16] 4과 Luyện nghe
00:16:03
[Bài 17] 5과 Ngữ pháp 1 V-았더니/었더니
00:21:38
[Bài 18] 5과 Ngữ pháp 2 V/A-(으)ㄹ 수밖에 없다
00:17:18
[Bài 19] 5과 Từ vựng & đọc hiểu
00:24:04
[Bài 20] 5과 Luyện nghe
00:20:03
[Bài 21] 6과 Ngữ pháp 1 V-다(가) 보면
00:18:59
[Bài 22] 6과 Ngữ pháp 2 V-다가는
00:19:20
[Bài 23] 6과 Từ vựng & đọc hiểu
00:24:43
[Bài 24] 6과 Luyện nghe
00:21:43
[Bài 25] 7과 Ngữ pháp 1 V/A-더니
00:20:42
[Bài 26] 7과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄹ게 아니라
00:14:23
[Bài 27] 7과 Từ vựng & đọc hiểu
00:21:27
[Bài 28] 7과 Luyện nghe
00:20:19
[Bài 29] 8과 Ngữ pháp 1 V-고자
00:15:06
[Bài 30] 8과 Ngữ pháp 2 V-도록
00:16:02
[Bài 31] 8과 Từ vựng & đọc hiểu
00:27:56
[Bài 32] 8과 Luyện nghe
00:24:40
[Bài 33] 9과 Ngữ pháp 1 V-았다(가)/었다(가)
00:24:58
[Bài 34] 9과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄴ 채(로)
00:16:39
[Bài 35] 9과 Từ vựng & đọc hiểu
00:19:17
[Bài 36] 9과 Luyện nghe
00:20:07
[Bài 37] 10과 Ngữ pháp 1 V/A-든지
00:18:01
[Bài 38] 10과 Ngữ pháp 2 V-느니
00:17:11
[Bài 39] 10과 Từ vựng & đọc hiểu
00:19:36
[Bài 40] 10과 Luyện nghe
00:18:00
[Bài 41] 11과 Ngữ pháp 1 V/A-기 마련이다
00:16:22
[Bài 42] 11과 Ngữ pháp 2 V/A-더라고(요), N(이)더라고(요)
00:15:32
[Bài 43] 11과 Từ vựng & đọc hiểu
00:20:52
[Bài 44] 11과 Luyện nghe
00:19:32
[Bài 45] 12과 Ngữ pháp 1 V-고 보니
00:12:09
[Bài 46] 12과 Ngữ pháp 2 V-는 대로①
00:13:09
[Bài 47] 12과 Từ vựng & đọc hiểu
00:20:24
[Bài 48] 12과 Luyện nghe
00:16:49
[Bài 49] 13과 Ngữ pháp 1 얼마나 V-는지/A-(으)ㄴ지 모르다
00:14:17
[Bài 50] 13과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄴ/는 척하다, A-(으)ㄴ 척하다
00:15:32
[Bài 51] 13과 Từ vựng & đọc hiểu
00:19:35
[Bài 52] 13과 Luyện nghe
00:19:12
[Bài 53] 14과 Ngữ pháp 1 V-는 바람에
00:15:49
[Bài 54] 14과 Ngữ pháp 2 V/A-(으)므로, N이므로
00:12:51
[Bài 55] 14과 Từ vựng & đọc hiểu
00:18:35
[Bài 56] 14과 Luyện nghe
00:13:54
[Bài 57] 15과 Ngữ pháp 1 V/A-(으)ㄹ 정도
00:25:17
[Bài 58] 15과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄹ 만하다
00:14:55
[Bài 59] 15과 Từ vựng & đọc hiểu
00:15:24
[Bài 60] 15과 Luyện nghe
00:20:48
[Bài 61] 16과 Ngữ pháp 1 N(이)나
00:13:16
[Bài 62] 16과 Ngữ pháp 2 N(이)라도
00:14:53
[Bài 63] 16과 Từ vựng & đọc hiểu
00:13:55
[Bài 64] 16과 Luyện nghe
00:16:38
[Bài 65] 17과 Ngữ pháp 1 V-(으)ㄴ/는 대로, N대로②
00:17:29
[Bài 66] 17과 Ngữ pháp 2 V/A-던데
00:20:18
[Bài 67] 17과 Từ vựng & đọc hiểu
00:15:00
[Bài 68] 17과 Luyện nghe
00:15:46
[Bài 69] 18과 Ngữ pháp 1 V/A-더라도
00:15:17
[Bài 70] 18과 Ngữ pháp 2 V-(으)나 마나
00:17:48
[Bài 71] 18과 Từ vựng & đọc hiểu
00:15:57
[Bài 72] 18과 Luyện nghe
00:18:24
[Bài 73] 19과 Ngữ pháp 1 V/A-았던/었던 N
00:14:06
[Bài 74] 19과 Ngữ pháp 2 V-(으)ㄴ/는 김에
00:16:21
[Bài 75] 19과 Từ vựng & đọc hiểu
00:21:34
[Bài 76] 19과 Luyện nghe
00:20:32
[Bài 77] 20과 Ngữ pháp 1 V-아지다/어지다
00:13:48
[Bài 78] 20과 Ngữ pháp 2 N에 비해(서)
00:15:13
[Bài 79] 20과 Từ vựng & đọc hiểu
00:16:56
[Bài 80] 20과 Luyện nghe
00:18:26

Kim Mi Sook

Chuyên gia của Master Korean, MasterTopik

  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Đào tạo tiếng Hàn thuộc Viện đào tạo ngoại ngữ, Đại học Ewha
  • Tiến sĩ Nghiên cứu Hàn Quốc học, Học viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Ewha
  • Giảng viên tiếng Hàn tại TT đào tạo ngoại ngữ quốc tế, Đại học Dongguk
  • Giảng dạy tiếng Hàn dành cho học sinh tiểu học EBS
  • Giảng viên tiếng Hàn tại TT đào tạo tiếng Hàn, viện đào tạo ngôn ngữ, Đại học Seoul

Lời nhắn cho học viên

Xin chào tất cả các bạn!

Tiếng Hàn ban đầu có thể hơi khó một chút, nhưng cô sẽ giúp các bạn học từng chút từng chút một. Và tiếng Hàn sẽ ngày càng dễ dàng hơn khi các bạn học cùng với cô thật chăm chỉ. Vậy cùng học tiếng Hàn với cô ngay hôm nay nhé. Hẹn gặp các bạn ở lớp học!

Hoàng Thị Dương Thùy 2021-12-30 14:16

Bài giảng dễ hiểu, thời lượng hợp lý

Hoàng Thị Dương Thùy 2021-12-30 14:16

Bài giảng dễ hiểu, thời lượng hợp lý

Vũ Thị Thùy 2022-08-11 11:28

Bài giảng dễ hiểu, thời lượng hợp lý

Trúc Nguyễn 2022-09-01 14:49

không biết đăng kí trung cấp 2 có kịp thi TOPIK tháng 10 không ạ

Khôi Nguyên 2022-09-01 14:52

Trung tâm nhiệt tình, các thầy cô dạy nhiệt tình lắm. em học ở đây tận 3 khóa mà chưa bao giờ thất vọng, cảm ơn trung tâm nhiều

Huỳnh Phương Thanh 2022-09-01 14:55

Bài giảng hay lắm ạ, cách giúp học tiếng Hàn quá tuyệt vời và sáng tạo

Nguyễn Kiều Trinh 2022-09-01 14:56

Mai thi rồi. Em cảm ơn các Anh chị rất nhiều ạ. Những video vừa bổ ích vừa thú vị. Nó làm cho e thấy việc học trở lên dễ dàng hơn. Yêu thương nhiều nhiều ạ

Đinh Quốc Tuấn 2022-09-01 14:58

Cảm ơn các thầy, cô đã tâm huyết để tạo ra những clip rất hữu ích này . Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất để có thể tiếp tục tạo những clip hay giúp cho mọi người có thể học tiếng Hàn thật tốt ạ

Xuân Thương 2022-09-05 11:35

Bạn nào học ôn thi TOPIK thì nên học ở đây.rất rất tốt ạ

Thanh Như 2022-09-05 11:36

Nội dung đa dạng. Không bó buộc vào giáo trình, rất hay và bổ ích ạ

Tài liệu liên quan

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Trung Cấp 2)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook & Park Neul Bom

199,000 VND

Xem chi tiết

Cơ hội nghề nghiệp

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean